huiswerkbegeleiding amersfoort

Deze speciaal ontwikkelde individuele training is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en het leren omgaan met faalangst. Hierbij is er speciale aandacht voor het functioneren op school. Je leert onder andere hoe je je het beste voor kunt voorbereiden op belangrijke (toets)momenten.

Wat houdt faalangstreductie in?

Er wordt allereerst geprobeerd te achterhalen wanneer faalangst is begonnen en hoe faalangst zich uit. Wanneer dit beeld duidelijk is, kan er begonnen worden aan de training. Om faalangst tegen te gaan, worden er technieken uit de cognitieve therapie gebruikt, waarbij het in het bijzonder gaat om de rationeel- emotieve therapie (RET). Deze begeleidingsvorm gaat er vanuit dat angsten, spanningen en zenuwen vooral worden bepaald door de manier waarop  de leerling gewend is over zichzelf te denken. Faalangst kunnen we tegen het lijf gaan door ons denken te veranderen. Dit gebeurt aan de hand van de G-G-G (gedachte-gevoel-gedrag) schema’s. Hierbij wordt een koppeling gemaakt met de schoolsituatie.

Voor wie?

De training is bedoeld voor leerling van de basisschool, de middelbare school of studenten waarbij er sprake is van faalangst of waarbij er een vermoeden is van faalangst.

Meld je nu aan voor faalangstreductietraining bij juffrouwjulia!

  • De training wordt gegeven door een ervaren begeleider
  • Positieve benadering is een belangrijk onderdeel voor het vergroten van zelfvertrouwen
  • De training wordt volgens een stappenplan gevolgd; wekelijks zullen deze stappen herhaald worden
  • Er wordt geoefend met praktijksituaties

Nodig me uit voor een kennismakingsgesprek