Door de toenemende studiedruk, het bindend studieadvies en een veranderende arbeidsmarkt worden er hoge eisen gesteld aan studenten. Studie-inhoudelijke begeleiding en de ontwikkeling van goede studievaardigheden zijn nodig voor een succesvolle studievoortgang. Wij helpen hierbij!

Wat houdt Studenticoach in?

Bij Studenticoach wordt er onderscheid gemaakt tussen een individuele bijles, studiecoaching en pedagogische coaching.

Eén-op-één bijles, ook wel repeteren genoemd, is met name bedoeld voor studenten die moeite hebben met een bepaald onderdeel van een vak of een vak in zijn geheel. De bijles geschikt om tentamenvragen te oefenen en een structuur in het oplossen van vraagstukken te ontwikkelen. Binnen deze begeleiding kan ook aandacht besteed worden aan scriptiebegeleiding.

Bij studiecoaching krijgt de student duidelijk inzicht in wat er de komende periode moet gebeuren. Eerst wordt gezamenlijk geïnventariseerd in welke vakken er tentamen moet worden gedaan en welke deadlines hierbij horen en wanneer colleges, werkgroepen, practica en projecten plaatsvinden. Vervolgens wordt er samen met een studiecoach, een haalbare planning gemaakt, zodat de student niet voor verrassingen komt te staan en op georganiseerde wijze aan de nieuwe studieperiode kan beginnen. Er wordt gewerkt aan een planning die realistisch is voor zowel de student als voor het halen van het vak/ de vakken. Tevens komen andere studievaardigheden aan bod, zoals het maken van een goede samenvatting.

Wat zijn de voordelen?

  • docent is vakinhoudelijk sterk
  • betrokken begeleider
  • nakomen van afspraken en planningen
  • bieden van structuur

Voor wie?

Studenticoach is bedoeld voor studenten van alle mogelijke studies. Er is een breed aanbod binnen deze dienst.

Nodig me uit voor een kennismakingsgesprek